Regulamin określa zasady ogólne korzystania z serwisu cracovia.org.uk

  • Treści zawarte na stronach serwisu są własnością ich autora i są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie, rozpowszechnianie, tłumaczenie na języki obce bez zgody autora jest zabronione
  • Administrator serwisu ma prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie
  • Zmiany w regulaminie stają się skuteczne z dniem opublikowania zmian
  • Przeglądanie serwisu odbywa się przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej z włączonymi opcjami JavaScript oraz cookies
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zastosowania się do porad zawartych w treści serwisu. Porady te są tylko w celach informacyjnych.
  • Aby uzyskać dostęp do niektórych artykułów w serwisie cracovia.org.uk będzie się trzeba zarejestrować. Podczas rejestracji użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych personalnych. W ramach tej prośby będą się zawierały: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.